دانلود رمان پیش مرگ ارباب pdf از ترنم 25 با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان پیش مرگ ارباب pdf از ترنم ۲۵ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان ترنم ۲۵ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

هوراد ارباب جوون قصه است که غرور و نخـوت تمام وجودش رو پر کرده …

بلوط دختر یکی از خدمتکـاران ارباب جوان هست که بازی سرنوشت مسیر زندگی این دو نفر رو بهم پیوند مـیزنه البتـه نه از نوع یک پیوند عاشقانه تنها یک رابطه ارباب و رعیتی … و در

این بین بلوط قصه ما عاشق مـیشـه … عشقـی که با گوشـه ای از یک حقـیقت پنهان برباد مـیره و تنها کسی که از این زوال سود مـیبره کسی نیست جز ارباب جوان . …..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان