دانلود رمان حصار فاصله pdf با لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان حصار فاصله pdf از بیرنگ با لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

  نویسنده این رمان بیرنگ مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه

خلاصه رمان:

در یک سو روایت گر دخترانگی های معصومانه اش…

نگـاه مهربان و حمایتگر پدر… و داغ ِ دلی که چهار سال، نا آرامِ وجوش شـده. در سوختن مابین نبود ِ مادر و برادرش، حضور اتفاقـی ِ صریحانه ی نگـاهی، واقعیت حضور و تکـامل را به او نشان مـی دهد؛ راه هست .. اما بی راهه بسیار

و

در سوی دیگر مردانگی های پسری، که ناگـهانی بودن ِ وقایع زندگی اش را به حساب عادت ِ تمام عمرش مـی گذارد و انتخاب مـی کند… برای عشق، عاشق مـی شود؛ اما امان از راه دیـدن و یار ندیـدن!… برای پیـدا کردن ، نقشـه لازم نیست .. همـین که نشانه ها را بگیری و به جاده نگـاه کنی ، مقصود انتـهای همان راهی مـی شود که پاهایت قدم به قدم در آن پیش مـی رود ..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان